SZC logo

Székesfehérvári Szakképzési Centrum

OM kód: 203053/012 | 8000 Székesfehérvár, Várkörút 35.

Intézmény logo

Székesfehérvári SZC Hunyadi Mátyás Technikum

HírekKözérdekű adatokKRÉTA

Fontos információk a 2024. évi központi írásbeli felvételi vizsgáról

Fontos információk a 2024. évi központi írásbeli felvételi vizsgáról

A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2024. január 20., 10:00 – 11:45

  • Azon diákok, akik időhosszabbításról határozatot kaptak, a vizsgaidő 15-15 perccel megnövekedett, azaz a vizsga 10:00 – 12:00-ig, illetve 10:00 – 12:15-ig tart.
  • Kérjük, hogy a vizsgázók iskolánkba 9:25 és 9:35 között érkezzenek meg!
  • Az elektronikusan kiküldött vizsgabehívón szerepel, hogy a vizsgázónak melyik teremben kell megjelennie. A vizsgázók terembeosztása az iskolában, a bejáratnál ki lesz függesztve. A diákoknak a vizsgabehívót nem kell magukkal hozni!
  • A vizsgázók nagy száma miatt a szülők az épületbe nem jöhetnek be. Kérjük, hogy csak a bejáratig kísérjék gyermeküket és a vizsga végén jöjjenek értük.
  • A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas, fényképes igazolványt (személyi igazolványt vagy diákigazolványt) kell magukkal hozni.
  • A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. Kivétel ezek alól az a vizsgázó, aki a segédeszköz használatáról határozatot kapott tőlünk.
  • A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával, golyóstollal kell elkészíteni.

Amennyiben a diák nem tud megjelenni az írásbeli vizsganapon, kérjük, hogy a vizsga kezdete előtt jelezzék ezt nekünk telefonon vagy e-mailben! (+36-70-1986-321, titkarsag@hunyadim.hu)

Pótló írásbeli vizsga

A pótló központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2024. január 30-án 14 órától.

Pótló írásbeli vizsgát csak azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázónak, a vizsgát szervező iskola igazgatójához címzett, orvosi igazolással, indoklással alátámasztott írásos kérelmet kell benyújtania a pótló vizsga engedélyezéséhez. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

Megtekintés

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait iskolánkban, 2024. január 25-én, 8 és 16 óra között lesz lehetősége a vizsgázónak és szülőjének megtekinteni. Ezekről mobiltelefon segítségével elektronikus másolatot készíthetnek. A megtekintésre érkezőnek igazolnia kell magát, ezért személyazonosításra alkalmas igazolványt hozzon magával! (Ennek hiányában nem tekinthetik meg a dolgozatot!) A megtekintésen vehető át az Értékelő lap, mely az egyetlen formája a központi írásbeli vizsga eredményéről történő értesítésnek (telefonon nem tájékoztathatunk senkit sem az eredményekről). Az át nem vett értékelőlapokat 2024. február 9-ig postázzuk.

Észrevételezés

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén
2024. január 26. 8 és 16 óra között, írásban adhatja le a vizsgaszervező intézményben, illetve amennyiben az elektronikus űrlapkitöltést választotta, a programfelületen keresztül elektronikusan továbbíthatja közvetlenül a vizsgaszervező intézményhez. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Fellebbezés

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, a tanuló, a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, a Székesfehérvári SZC Hunyadi Mátyás Technikumban, az Oktatási Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be. Az észrevételt az elektronikus űrlapkitöltő program használatával továbbítók számára a programfelület a fellebbezés továbbítására is igénybe vehető.

Sikeres vizsgázást kívánunk!


Partnereink

SZC logo

Székesfehérvári Szakképzési Centrum


Székesfehérvári SZC Hunyadi Mátyás Technikum

8000 Székesfehérvár, Várkörút 35.

Telefon: +36-70-1986-321

E-mail: titkarsag@hunyadim.hu

OM azonosító: 203053/012


2024Székesfehérvári SZC Hunyadi Mátyás Technikum